Motie Van Raan: afschaffen vrij­stelling van ener­gie­be­lasting door ener­gie­ge­bruik als grondstof voor de chemische reductie, elek­tro­ly­tische en metal­lur­gische procedés en de productie van kunstmest, methanol of waterstof


27 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat een groot deel van de milieuschade, zo'n 7 miljard euro, ontstaat bij de verwerking van grondstoffen, maar dat zo'n 55% niet belast wordt;

constaterende dat "de vervuiler betaalt" consequent toegepast moet worden;

verzoekt de regering de vrijstelling van energiebelasting door energiegebruik als grondstof voor de chemische reductie, elektrolytische en metallurgische procedés en de productie van kunstmest, methanol of waterstof af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PvdD, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, PvdA, CU, 50PLUS, SGP, FvD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer