Motie Van Raan 1.5°C-doel opnemen in bere­ke­ningen met het AEOLUS-model


22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt bij berekeningen met het AEOLUS-model een plafond toe te voegen dat naar rato rekening houdt met de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°C;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen