Motie Wassenberg over uitspreken dat het van konink­lijke allure zou getuigen als de koning zou afzien van de stijging van zijn toelage


11 oktober 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de toelage van de Koning volgend jaar met € 276.000 stijgt tot ruim 6,4 miljoen euro;

overwegende dat veel burgers van Nederland te kampen hebben met steeds hogere kosten voor boodschappen en energie, en daardoor steeds moeilijker het hoofd boven water kunnen houden;

spreekt uit dat het van koninklijke allure zou getuigen als de Koning zou afzien van de stijging van zijn toelage,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

Gündoğan, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga, D66, SP, FVD, PVV, PvdD, DENK

Tegen

CDA, PvdA, CU, VVD, SGP, GL, Omtzigt

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over het zo snel mogelijk beëindigen van beleggingen van verzekeraars die extreem dierenleed in stand houden

Lees verder

Motie Wassenberg over uitspreken dat de subsidie voor Kroondomein Het Loo voor 2016-2021 onterecht is verleend

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer