Motie Van Gerven en Ouwehand over een mora­torium op neoni­co­ti­noïden


13 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat onderzoek uitwijst dat neonicotinoïden een schadelijk effect hebben op het navigatie- en leervermogen van bijen en ook bijensterfte kunnen veroorzaken;

overwegende, dat bijen een grote rol spelen in de bestuiving van de meeste van onze gewassen en daardoor een onmisbare rol hebben in onze voedselproductie en de instandhouding van onze biodiversiteit;

overwegende, dat Frankrijk, Duitsland en Italië al een verbod hebben ingesteld op neonicotinoïden vanwege de bijensterfte aldaar;

verzoekt de regering een moratorium in te stellen op het gebruik van neonicotinoïden totdat in het nadere onderzoek bewezen is dat neonicotinoïden geen schadelijk effect hebben op bijen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP