Motie Van Esch c.s: voor de werk­zaam­heden rondom de A27/A12 mag geen enkele boom gekapt worden


7 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht getekend en gepubliceerd heeft,

constaterende dat het aannemelijk is dat het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht wederom niet houdbaar blijkt bij de rechter,

constaterende dat het kappen van eeuwenoude bomen een onomkeerbaar proces is,

van mening dat het kappen van bomen ten tijde van een klimaatcrisis uitermate onwenselijk is,

spreekt uit dat er voor de werkzaamheden rondom de A27/A12 geen enkele boom gekapt mag worden, ook niet voor voorbereidende werkzaamheden, in ieder geval totdat alle juridische bezwaren volledig zijn afgehandeld,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch
Kröger
Laçin


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, VVD, SGP, GKrol

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over een landelijke implementatie van de gezonde schoollunch

Lees verder

Motie Van Esch c.s. over het realiseren van meer natuur en minder asfalt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer