Motie Van Esch/Van Raan over Zeer Zorg­wek­kende Stoffen in de lucht­vaart aanpakken


25 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS’en) in de luchtvaart duizenden malen boven de norm voor de industrie zit,

constaterende dat de minister de indruk wekte dat de uitstoot van ZZS’en is gereguleerd onder de Wet luchtvaart terwijl er in de Wet luchtvaart niets is geregeld ten aanzien van ZZS’en,

spreekt uit dat de overheid daarmee ter bescherming van de volksgezondheid in gebreke is gebleven,

verzoekt de regering ZZS’en aan te pakken door;
- de uitstoot zo snel als mogelijk zo veel als mogelijk te reduceren,
- de omgeving gedegen te informeren en beschermen,
- een uitgebreid meetnetwerk aan te leggen voor alle stoffen,
- een neutraal adviesbureau in te schakelen dat expertise heeft in het modelleren van de uitstoot van ZZS,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie over uitspreken dat abortus geen misdaad is

Lees verder

Motie Van Esch/Van Raan over alsnog op korte termijn met concreet beleid komen om de niet-CO2 effecten van de lucht­vaart terug te dringen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer