Motie Van Esch/Van Raan over Zeer Zorg­wek­kende Stoffen in de lucht­vaart aanpakken


25 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS’en) in de luchtvaart duizenden malen boven de norm voor de industrie zit,

constaterende dat de minister de indruk wekte dat de uitstoot van ZZS’en is gereguleerd onder de Wet luchtvaart terwijl er in de Wet luchtvaart niets is geregeld ten aanzien van ZZS’en,

spreekt uit dat de overheid daarmee ter bescherming van de volksgezondheid in gebreke is gebleven,

verzoekt de regering ZZS’en aan te pakken door;
- de uitstoot zo snel als mogelijk zo veel als mogelijk te reduceren,
- de omgeving gedegen te informeren en beschermen,
- een uitgebreid meetnetwerk aan te leggen voor alle stoffen,
- een neutraal adviesbureau in te schakelen dat expertise heeft in het modelleren van de uitstoot van ZZS,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch
Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen