Motie Van Esch/Van Raan over alsnog op korte termijn met concreet beleid komen om de niet-CO2 effecten van de lucht­vaart terug te dringen


25 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het PBL in 2005 al concludeerde dat het totale effect van de luchtvaart op het klimaat 2 tot 4 keer groter is dan het effect van de CO2 uitstoot alleen,

constaterende dat de motie Van Raan/Kröger [Kamerstuk 31 936 nr. 979] de regering vroeg om op korte termijn met concreet beleid te komen en anders aan te geven in welke andere sector de additionele reductie-opgave behaald wordt,

constaterende dat de regering in haar brief [Kamerstuk 31 936 nr. 1050] geen concreet beleid formuleert om de niet-CO2-gerelateerde effecten te adresseren maar ook niet aangeeft in welke andere sector de additionele emissiereductie behaald wordt,

verzoekt de regering de motie Van Raan/Kröger alsnog uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch
Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Esch/Van Raan over Zeer Zorgwekkende Stoffen in de luchtvaart aanpakken

Lees verder

Motie Van Esch/Van Raan over uitspreken dat biobrandstoffen geen substantiële bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de luchtvaart

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer