Motie Van Esch/Van Raan over alsnog op korte termijn met concreet beleid komen om de niet-CO2 effecten van de lucht­vaart terug te dringen


25 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het PBL in 2005 al concludeerde dat het totale effect van de luchtvaart op het klimaat 2 tot 4 keer groter is dan het effect van de CO2 uitstoot alleen,

constaterende dat de motie Van Raan/Kröger [Kamerstuk 31 936 nr. 979] de regering vroeg om op korte termijn met concreet beleid te komen en anders aan te geven in welke andere sector de additionele reductie-opgave behaald wordt,

constaterende dat de regering in haar brief [Kamerstuk 31 936 nr. 1050] geen concreet beleid formuleert om de niet-CO2-gerelateerde effecten te adresseren maar ook niet aangeeft in welke andere sector de additionele emissiereductie behaald wordt,

verzoekt de regering de motie Van Raan/Kröger alsnog uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Esch/Van Raan over Zeer Zorgwekkende Stoffen in de luchtvaart aanpakken

Lees verder

Motie Van Esch/Van Raan over uitspreken dat biobrandstoffen geen substantiële bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de luchtvaart

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer