Motie Van Esch over strenger toezien op hoe decen­trale overheden omgaan met bouwen in en nabij natuur­ge­bieden


14 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek van Pointer en de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat er steeds meer in en om beschermde natuurgebieden gebouwd wordt,

constaterende dat Nederland de natuur onvoldoende weet te beschermen en achterloopt met het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland,

verzoekt de regering strenger toe te zien op hoe de decentrale overheden omgaan met bouwen in en nabij natuurgebieden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Ingediend

Voor

Tegen