Motie Van Esch over onder­zoeken welke bedrijven met welke grondstof in welk volume thuis­horen bij een echt duurzaam indu­strie­complex


8 juli 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat niet onderzocht is welke grondstoffen vereist zijn voor een echt duurzame transitie van industriecomplex Chemelot,

Constaterende dat de regering voornemens is ruim één miljard euro te besteden aan het aanleggen van nieuwe buisleidingen naar Chemelot,

Spreekt uit dat het onwenselijk is om de groei van plasticfabrieken of kunstmestfabrieken te subsidiëren,

Verzoekt de regering, voordat een besluit genomen wordt over de buisleidingen naar Chemelot, te onderzoeken welke bedrijven met welke grondstof in welk volume thuishoren bij een echt duurzaam industriecomplex,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, Den Haan, BBB, JA21, Van Haga