Motie Van Esch over het wijzigen van de Waterwet zodat drink­wa­ter­be­drijven niet langer met scha­de­claims gecon­fron­teerd worden


22 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat boeren schadeclaims voorbereiden om drinkwaterbedrijven voor honderden miljoenen aansprakelijk te stellen voor een gebrek aan beregeningswater tijdens droge periodes;

constaterende dat Nederland in de toekomst vaker te maken zal krijgen met periodes van extreme droogte en dat in de verdringingsreeks is bepaald dat bij watertekorten de drinkwatervoorziening een hogere prioriteit heeft dan de beregening van gewassen;

verzoekt de regering om de Waterwet te wijzigen zodat drinkwaterbedrijven niet langer met schadeclaims geconfronteerd worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, Gündoğan, Den Haan, JA21, Volt

Tegen

Omtzigt, BBB, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, DENK, SGP