Motie Van Esch over een maximale inspanning om de KRW-doelen in 2027 te halen


22 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland een nieuwe crisis te wachten staat wanneer de doelen van Kaderrichtlijn Water niet worden behaald;

constaterende dat Nederland het behalen van de doelen uit de Kader-richtlijn Water eerder heeft uitgesteld van 2015 naar 2027 en heeft geprobeerd de richtlijn af te zwakken;

constaterende dat in 2013 al de motie-Ouwehand werd aangenomen die de regering verzocht er zorg voor te dragen dat de doelen behaald zouden worden;

constaterende dat Nederland de doelen, ook met de plannen voor 2022–2027, waarschijnlijk niet gaat halen en er dus meer nodig is;

verzoekt de regering zich maximaal in te spannen om de KRW-doelen in 2027 te halen en in ieder geval op korte termijn actieplannen op te stellen om drastisch de uitspoeling van meststoffen te verminderen, het gebruik van landbouwgif te beperken en de lozingsvergunningen van de industrie aan te scherpen, en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, CU, PvdD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, Volt, VVD

Tegen

BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over het wijzigen van de Waterwet zodat drinkwaterbedrijven niet langer met schadeclaims geconfronteerd worden

Lees verder

Motie Ouwehand over eerlijk zijn naar boeren over de opgave en de transitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer