Motie Van Esch over een suikertaks


22 september 2020
De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wethouders van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht en medisch specialisten deze week aandringen op een suikertaks,

overwegende dat een goede basisgezondheid en het tegengaan van overgewicht en diabetes-2 een grote bijdrage kan leveren aan het verminderen van de impact van het coronavirus op de samenleving,

constaterende dat uit ervaring in het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen en uit recent onderzoek van het RIVM en het ministerie van Financiën blijkt dat het invoeren van een vorm van belasting op suiker positieve effecten heeft, zoals verminderde suikerinname, afname van de hoeveelheid suiker in producten en afname van de verkoop van suikerrijke producten,

verzoekt de regering op korte termijn met een voorstel te komen voor een vorm van belasting op suiker,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over het beëindigen van de wooncrisis

Lees verder

Motie Van Esch/Van Raan over dumptickets naar risicogebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer