Motie Van Esch over een einde maken aan de verdozing van het Neder­landse landschap


19 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een tekort is aan woonruimte;

constaterende dat er de afgelopen jaren een sterke toename was in de bouw van distributiecentra die vaak vele tienduizenden vierkante meters grond in beslag nemen;

overwegende het advies van het College van Rijksadviseurs «(X)XL-verdozing – Minder, compacter, geconcentreerder, multifunctioneler»;

van mening dat woningbouw prioriteit verdient boven distributiecentra;

verzoekt de regering, een einde te maken aan de verdozing van het Nederlandse landschap,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK, Van Haga