Motie Van Esch over culturele instel­lingen en bibli­o­theken openen met inacht­neming van de basis­regels en proto­collen


12 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet verwacht volgende week te kunnen versoepelen voor een aantal sectoren, maar dat culturele instellingen en bibliotheken nog altijd gesloten blijven;

constaterende dat culturele instellingen en bibliotheken zorgvuldig ontwikkelde protocollen hebben waarmee zij veilig open kunnen;

verzoekt de regering, culturele instellingen en bibliotheken te openen met inachtneming van de basisregels en de protocollen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PvdD, FVD, PVV, Volt, JA21, SGP, DENK, Den Haan, BBB

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, BIJ1

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over uitspreken dat het respecteren van de rechtsstaat een niet-onderhandelbare voorwaarde vormt voor de formatie van een kabinet

Lees verder

Motie Van Esch over de oproep van de Kinderombudsvrouw om het onderwijs volledig te heropenen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer