Motie Van Esch over bepalen van de risi­co­grenzen van GenX in vissen


12 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de risicogrens voor GenX in vissen is bepaald ten behoeve van bescherming van de mens via visconsumptie;

constaterende dat de Wet dieren stelt dat het verboden is de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen;

verzoekt de regering, de risicogrenzen zoals voor GenX in vissen te bepalen op basis van de bescherming van mens én dier, en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Aangehouden

Voor

Tegen