Motie Van Esch en Van Raan over een tijdelijk vlieg­verbod


15 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de luchtvaart nog altijd van alle maatregelen is uitgezonderd;

verzoekt de regering een tijdelijk vliegverbod in te stellen met uitzondering van repatriëringsvluchten,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen