Motie Van Esch c.s. over het onder­zoeken hoe de 1,2 miljard euro die gere­ser­veerd is voor het Tracé­be­sluit A27/A12 Ring Utrecht anders besteed kan worden


7 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aannemelijk is dat het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht wederom niet houdbaar blijkt bij de rechter,

verzoekt de regering te onderzoeken hoe de 1,2 miljard euro (inmiddels 1,5 miljard euro) die gereserveerd is voor van dit project besteed kan worden aan infrastructuur die wél in lijn is met de klimaatambities zoals investeringen in lokaal openbaar vervoer of snelle internationale treinverbindingen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch
Kröger
Laçin


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, GKrol