Motie Van Esch c.s. over het genomen Tracé­be­sluit A27/A12 Ring Utrecht alsnog voor­leggen aan de commissie voor de m.e.r.


7 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de commissie voor de m.e.r. in haar laatste advies nog meerdere tekortkomingen constateerde,

constaterende dat de minister aangeeft dat de commissie voor de m.e.r. niet opnieuw om advies gevraagd wordt,

constaterende dat de commissie voor de m.e.r. als onafhankelijke partij de juistheid en volledigheid van milieueffectrapportages controleert,

verzoekt de regering het genomen Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht alsnog voor te leggen aan de commissie voor de m.e.r.,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch
Kröger
Laçin


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, SGP, GKrol