Motie Van Esch/Bromet over bij het onderzoek naar de koel­be­hoefte vooral kijken naar natuur­lijke oplos­singen


27 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal airco’s – en daarmee het energieverbruik – groeit,

constaterende dat een volwassen boom dezelfde koelende werking heeft als 10 airco’s,

constaterende dat, voor de koeling van een volwassen boom in 2050, die boom nu geplant moet worden,

verzoekt de regering bij het onderzoek naar de koelbehoefte en het invullen van de koelbehoefte vooral te kijken naar natuurlijke oplossingen en zo snel mogelijk over te gaan tot implementatie,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

Tegen