Motie Bromet/Van Esch over voorkomen dat er daken worden aangelegd zonder groen op het dak en/of zonne­pa­nelen


27 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat natuurinclusief bouwen van belang is voor het versterken van de biodiversiteit, voor het opvangen van regenwater en voor het isoleren van gebouwen;

constaterende dat er in Nederland veel daken zijn die geschikt zijn om te vergroenen of om te voorzien van zonnepanelen; overwegende dat in diverse landen om ons heen, zoals België, Frankrijk en Duitsland, al regels bestaan om daken te vergroenen;

verzoekt de regering te voorkomen dat er daken worden aangelegd zonder groen op het dak en/of zonnepanelen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Bromet
Van Esch


Status

Ingediend

Voor

Tegen