Motie Thieme: vos van vrij­stel­lings­lijst afhalen


8 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de vos op de landelijke vrijstellingslijst staat, wat betekent dat er gedurende het gehele jaar overal in Nederland afschot mag plaatsvinden;

constaterende dat dieren nooit altijd en overal schade veroorzaken;

constaterende dat de vrijstellingslijst provincies belemmert in het geven van maatwerk,

verzoekt de regering de vos van de vrijstellingslijst te halen,

en gaat over tot orde van de dag,

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, GroenLinks, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, GrK├ľ, GrBvK, Houwers, VanVliet