Motie Teunissen/Van Raan over concrete, meetbare doelen opnemen in het verduur­za­mings­beleid van de finan­ciële sector


28 maart 2023

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de financiële sector een sleutelrol speelt in Europees en Nederlands klimaatbeleid;

Constaterende dat de reden om enkel een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting te overwegen is dat er geen meetbare (tussen)doelen zijn geformuleerd voor financiële instellingen;

Verzoekt de regering om in de verkenning mee te nemen hoe er concrete meetbare (tussen)doelen kunnen worden opgenomen in het verduurzamingsbeleid van de financiële sector,

En gaat over tot de orde van de dag,

Teunissen

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, CU, PvdD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Teunissen/Van Raan over klimaat onderdeel maken van een beheerste en integere bedrijfsvoering van financiële instellingen

Lees verder

Motie Teunissen/Van Raan over dierenwelzijnsbeleid verplicht maken voor financiële instellingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer