Motie Teunissen/Van Esch over het voorkomen van malad­ap­tatie


19 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het IPCC waarschuwt dat wanneer ecologische en sociale aspecten onvoldoende worden meegenomen het risico op maladaptatie zich voordoet,

verzoekt de regering maladaptatie, zeker voor wat betreft de gebouwde omgeving en de ruimtelijke inrichting, te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Teunissen
Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

JA21, Van Haga, FVD, PVV