Motie Teunissen/Van Baarle over zich inzetten voor sancties tegen bedrijven die acti­vi­teiten ontplooien in of ten behoeve van Isra­ë­lische neder­zet­tingen in Pales­tijns gebied


18 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet op papier een «ontmoedigingsbeleid» voert ten aanzien van handel met de Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied, maar daar in de praktijk volgens onderzoek van The Rights Forum en SOMO weinig van terechtkomt;

verzoekt de regering zich binnen de Raad Buitenlandse Zaken, naar voorbeeld van de maatregelen tegen de Russische bezetting van Oekraïens grondgebied, in te zetten voor sancties tegen bedrijven die activiteiten ontplooien in of ten behoeve van Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Van Baarle


Status

Verworpen

Voor

GL-PvdA, D66, SP, DENK, PvdD, Volt

Tegen

PVV, VVD, NSC, BBB, CDA, CU, FVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie over pleiten voor een effectieve Europese strategie om het economisch en financieel bijdragen aan de illegale bezetting van Palestijns land te stoppen

Lees verder

Motie Kostic c.s. over in Europees verband pleiten tegen uitzondering op pfas in bestrijdingsmiddelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer