Motie Teunissen over het stimu­leren van vergroening als klimaat­adap­tatie


26 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie heeft ondertekend en daarmee 600 miljoen euro beschikbaar komt voor klimaatadaptatiemaatregelen;

constaterende dat vergroening een zeer effectieve klimaatadaptatiemaatregel is in het bestrijden van wateroverlast, hittestress en luchtvervuiling;

verzoekt de regering vergroening te stimuleren door het als een van de criteria op te nemen voor de klimaatadaptiemaatregelen die uitgevoerd zullen worden onder het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Laçin
Kröger


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

PVV, FVD, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over het afwijzen van CORSIA

Lees verder

Motie Teunissen over een verbod op het oplaten van gasgevulde ballonnen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer