Motie over in de middel­lange termijn­visie over de coro­nastra­tegie ingaan op een aantal punten


19 januari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering in februari met een middellangetermijnvisie komt voor de coronastrategie;

verzoekt de regering in die strategie duidelijk in te gaan op:

  • hoe preventie inclusief ventilatie een prominente rol krijgt;
  • op welke wijze belastingschulden niet onnodig gaan leiden tot het omvallen van bedrijven;
  • een inhaalplan voor de uitgestelde zorg, inclusief de financiering en wie het kan verzorgen;
  • een goede en effectieve bescherming van elementaire mensenrechten bij noodzakelijke maatregelen;
  • zorg voor longcovidpatiĆ«nten, inclusief een eerlijke WIA-keuring,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt
Eerdmans
Dassen
Den Haan
Simons
Segers
Ouwehand
Van Haga


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

FVD