Motie over het ontzien van de werk­nemers met de meest kwetsbare contracten


6 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat doel van de steun aan Air France KLM behoud van werkgelegenheid is,

Overwegende dat de eerste besluiten van de top ertoe leidden dat de ellende van de Coronacrisis juist op de medewerkers met flexcontracten en de laagste inkomens op werd afgewenteld,

Verzoekt het kabinet als voorwaarde te stellen aan steunverlening dat de werknemers met de meest kwetsbare contracten en laagste inkomens zoveel mogelijk worden ontzien

En gaat over tot de orde van de dag,

Nijboer
Alkaya
Snels
Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK, Van Haga

Tegen

FVD, VVD, SGP