Motie over een forse reductie van de uitstoot van ultra­fijnstof


6 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat het kabinet duurzaamheidseisen zal stellen,

Overwegende dat het grondpersoneel en omwonenden veel last en gezondheidsklachten ervaren door ultrafijnstof,

Verzoekt het kabinet ook een forse reductie van de uitstoot van ultrafijnstof (o.a. door het zogenaamde jetblast) overeen te komen als onderdeel van de afspraken over de steunverlening,

En gaat over tot de orde van de dag,

Nijboer
Alkaya
Snels
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, Van Haga