Motie over geen nieuwe biomas­sa­cen­trales


7 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat afgelopen jaar 814 miljoen euro subsidie naar biomassa is gegaan;

constaterende dat het aandeel «hernieuwbare» energie uit biomassa steeds verder toeneemt;

constaterende dat het beloofde afbouwpad voor subsidiëring van biomassa nog altijd op zich laat wachten;

verzoekt de regering een moratorium in te stellen op nieuwe biomassacentrales,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eerdmans

Teunissen

Leijten

Van Haga

Stoffer


Status

Verworpen

Voor

FVD, PVV, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, D66, CU, VVD