Motie over een nationaal coör­di­nator discri­mi­natie en racisme


1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat racisme anno nu nog steeds plaatsvindt in Nederland;

van mening dat de overheid het principe van een inclusieve werkgever zou moeten nastreven;

verzoekt de regering een nationaal coördinator discriminatie en racisme aan te stellen voor de aanpak van discriminatie, racisme en die kan zorgen voor meer inclusiviteit bij de overheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jetten
El Yassini
Klaver
Asscher
Segers
Ouwehand
Van Brenk
Van Kooten-Arissen
Azarkan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

PVV, FvD, SGP, Van Haga