Motie over devices zoals laptops en tablets onder de wet gratis school­boeken scharen


7 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, constaterende dat schoolboeken en onderwijsbenodigdheden kosteloos zijn voor ouders, maar dat dit niet geldt voor digitale leermiddelen;

constaterende dat de wet gratis schoolboeken uitgaat van boeken en studiematerialen maar inmiddels op 80% van de scholen verplicht met een tablet of laptop wordt gewerkt;

constaterende dat veel ouders onder druk staan om een tablet of laptop te betalen, ook als ze daarvoor geen geld hebben; overwegende dat dit ongelijkheid op school in de hand werkt;

verzoekt de regering, om in de beleidsreactie op de evaluatie van de Wet Gratis schoolboeken specifiek in te gaan op de mogelijkheid om devices zoals laptops en tablets onder de Wet Gratis Schoolboeken te scharen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Van den Hul

Van Raan

Kwint


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK, Van Haga

Tegen

SGP