Motie over de kosten­de­lersnorm afschaffen


23 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

concluderende dat ons land wordt geteisterd door een grootschalige wooncrisis en het enorme woningtekort vele Nederlanders met de laagste inkomens vastzet in een situatie waarin zij gedwongen worden bij anderen in te wonen;

overwegende dat dergelijke al dan niet gedwongen inwoning door middel van de kostendelersnorm wordt bestraft en daarmee leidt tot situaties waarbij gezinnen verder de armoede in worden geduwd of jongeren dak- en thuisloos raken; verzoekt de regering, om de kostendelersnorm af te schaffen, wat volgens de verkenning van demissionair Minister Koolmees 0,4 miljard euro kost, en dit voorstel te bekostigen door het opheffen van de expatregeling, die stelt dat expats de eerste vijf jaar 30% minder belasting hoeven te betalen dan de rest van Nederland en ons 0,5 miljard euro per jaar kost, en gaat over tot de orde van de dag.

Simons
Van der Plas
Ouwehand
Ploumen
Klaver
Azarkan
Dassen


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, Omtzigt, JA21

Lees onze andere moties

Motie over het AOW-gat van Surinaams-Nederlandse ouderen met terugwerkende kracht dichten

Lees verder

Motie Ouwehand/Simons over mestvergisters uitsluiten van SDE++-subsidies

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer