Motie over alle stake­holders zo veel mogelijk laten bijdragen aan de oplossing van de finan­ciële problemen bij KLM


6 mei 2020

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat zowel aandeelhouders als bancaire financiers van KLM doelbewust financiële risico’s zijn aangegaan door kapitaal te investeren in en uit te lenen aan KLM;

Constaterende, dat KLM grootschalige financiële verplichtingen heeft richting oliehandelaren en leasemaatschappijen die belasting ontwijken via Ierland;

Overwegende, dat het genieten van private winsten in economisch goede tijden alleen gerechtvaardigd is als in economisch slechte tijden verliezen ook privaat gedragen worden;

Van mening, dat bij overheidssteun aan individuele bedrijven als KLM alle stakeholders zoveel mogelijk moeten bijdragen aan het oplossen van de financiële problemen;

Verzoekt de regering het tot een harde inzet te maken dat aan KLM gerelateerde bancaire financiers, aandeelhouders, leasemaatschappijen en oliehandelaren meebetalen aan de steunoperatie, teneinde te voorkomen dat de pijn van financiële risico's alleen op de belastingbetaler wordt afgewenteld,

En gaat over tot de orde van de dag.

Snels
Alkaya
Nijboer
Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK, Van Haga

Tegen

FvD