Motie Ouwehand: volledig Europees verbod op het gebruik van chemische bestrij­dings­mid­delen en biociden


10 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Frankrijk het initiatief neemt om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw in de gehele Europese Unie te verbieden,

constaterende, dat de Kamer al diverse moties aannam om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en biociden buiten de landbouw in eigen land fors te beperken,

verzoekt de regering zich in te zetten voor een volledig Europees verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en biociden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

Tegen