Motie Ouwehand: tijdpad voor stop verkoop onge­schikte huis­vesting huis­dieren


2 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de huisvesting van dieren te allen tijde uit het oogpunt van dierenwelzijn verantwoord dient te zijn zoals opgenomen in het Besluit gezelschapsdieren,

verzoekt de regering, met een concreet tijdpad duidelijk te maken wanneer de verkoop van ongeschikte huisvesting en andere producten die schadelijk zijn voor dieren in Nederland is beƫindigd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: BTW-tarief van castratie en sterillisatie katten verlagen

Lees verder

Motie Ouwehand: verbod verkoop honden en katten in dierenwinkels

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer