Motie Ouwehand tegen verlenging toelating groot aantal pesti­ciden


12 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie opnieuw de toelating van een groot aantal pesticiden automatisch wil verlengen, terwijl de voorgeschreven wetenschappelijke veiligheidstoets niet heeft plaatsgevonden;

constaterende dat zeker twee van die pesticiden niet voldoen aan de wettelijke veiligheidscriteria, en officieel zijn aangemerkt als giftig voor de voortplanting en hormoonverstorend; constaterende dat de Kamer heeft gezegd dat deze stoffen van de markt moeten: epoxiconazool vanwege het risico op het ontstaan van schimmel-resistentie voor de mens, en thiacloprid (een neonicotinoïde) vanwege het gevaar voor bijen en andere bestuivers;

constaterende dat ook het Europees parlement een resolutie heeft aangenomen die zegt dat het automatisch verlengen van werkzame stoffen die kankerverwekkend, mutageen en giftig voor de voortplanting zijn, onmiddellijk moet stoppen;

constaterende dat de Europese Commissie de volksvertegenwoordiging negeert en bestaande wetten voor de veiligheid van mens en dier omzeilt - om niet te zeggen overtreedt – en dat de regering daarin mee wil gaan;

verzoekt de regering, zich te verzetten tegen het voorstel van de Europese Commissie en tegen te stemmen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand/Wassenberg over het niet indienen van amendementen op voorstellen voor zeebaars en tong

Lees verder

Motie Wassenberg over sluiten kerncentrale van Borssele

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer