Motie Ouwehand Tegen hormoon­ver­sto­rende stoffen


20 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wetenschappers de noodklok luiden over hormoonverstorende stoffen omdat ze gelinkt worden aan een groeiende lijst van chronische aandoeningen zoals IQ-verlies, autisme en kanker,

constaterende dat er op zeer korte termijn een stemming is aangekondigd over de gewijzigde Europese criteria voor hormoonverstorende stoffen,

constaterende, dat experts waarschuwen dat de nu voorgestelde criteria zo zwak zijn dat ze de grote bulk van de hormoonverstorende stoffen gewoon op de markt zullen houden, met alle gevolgen van dien voor de gezondheid van mens en dier,

constaterende dat het voorstel van de Europese Commissie het lidstaten vrijwel onmogelijk maakt om hun bevolking te beschermen tegen hormoonverstorende stoffen, omdat er een excessieve bewijslast gaat gelden als zij deze stoffen willen verbieden of uitfaseren,

verzoekt de regering bij de stemming in de ingelaste vergadering van het Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) van 21 december aanstaande tegen de voorgestelde criteria voor hormoonverstorende stoffen te stemmen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdA, SP, D66, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, GrK├ľ, Monasch

Tegen

VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, GrBvK, Houwers, Klein, VanVliet