Motie Ouwehand:  stel actieplan op om het massaal voor­tijdig slachten van gezonde dieren in de toekomst te voorkomen


6 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het offeren van naar verwachting 170.000 gezonde koeien op het altaar van de economie een schandvlek is voor een beschaafde samenleving,

verzoekt de regering een actieplan op te stellen over hoe het massaal voortijdig slachten van gezonde dieren in de toekomst voorkomen kan worden en de kamer daarover te rapporteren voor maart 2017,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PVV, GroenLinks, Monasch

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, GrKÖ, GrBvK, Houwers, Klein, VanVliet

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer