Motie Ouwehand: slachten dieren staken zolang er geen sprake is van deug­delijk toezicht


5 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit het onderzoek naar het optreden van de NVWA bij de noordelijke slachthuizen, naar voren kwam dat er sprake is van structurele en ernstige tekortkomingen in de inrichting en uitvoering van het toezicht op dierenwelzijn en voedselveiligheid,

overwegende, dat uit eerdere onderzoeken van onder andere de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt dat deze situatie nu al jaren voortduurt,

overwegende, dat er sprake is van onacceptabele risico’s voor dierenwelzijn en voedselveiligheid,

verzoekt de regering het slachten van dieren te staken zolang er geen sprake is van deugdelijk toezicht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, Van Haga