Motie Ouwehand over uitwerken plannen om voed­selom­geving gezonder, duurzamer en plant­aar­diger te maken


4 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voedselomgeving volgens alle experts een zeer grote invloed heeft op de daadwerkelijke voedselkeuzes die mensen maken;

constaterende dat de voedselomgeving in Nederland in hoge mate wordt gekenmerkt door een weinig gezond, niet erg duurzaam aanbod en dat het Preventieakkoord daar weinig tot niets aan verandert;

verzoekt de regering, plannen uit te werken om de voedselomgeving in Nederland gezonder, duurzamer en (dus) veel plantaardiger te maken en mensen zo te ondersteunen bij hun streven om gezonder, duurzamer en diervriendelijker te eten, en de Kamer daarover voor 1 januari 2020 te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Renkema

Ploumen


Status

Verworpen

Voor

DENK, GL, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP