Motie Ouwehand over terug­brengen van de maxi­mum­snelheid naar 100 km/u


17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het achtergrondniveau van stikstofuitstoot drastisch omlaag moet voordat natuurvergunningverlening voor bijvoorbeeld bouwprojecten weer kan plaatsvinden,

overwegende dat stikstofoxiden, onder andere uitgestoten door wegverkeer, zeer ver door de lucht verspreiden en dat lokale snelheidsverminderingen daarom weinig effect zullen hebben,

verzoekt de regering de maximumsnelheid op alle Nederlandse snelwegen terug te brengen naar maximaal 100 km/uur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50PLUS, GL, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, DENK, SP, Van Haga