Motie Ouwehand over inves­te­ringen in plant­aardige eiwi­t­in­no­vaties


28 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet de noodzaak van een eiwittransitie onderschrijft, maar daar geen noemenswaardige middelen tegenover stelt,

verzoekt de regering in de begroting voor 2020 evenredige ruimte te reserveren voor investeringen in plantaardige eiwitinnovaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, SGP (vergissing)

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, 50PLUS

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over een verbod op kiloknallers

Lees verder

Motie Wassenberg/Kröger over het gebruik van voedselgewassen als biobrandstoffen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer