Motie Ouwehand over het struc­tureel verhogen van het budget voor ontwik­ke­lings­sa­men­werking


17 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Koning in de troonrede zei dat Nederland steun blijft geven aan de kwetsbaarste regio’s in de wereld, die zwaar door corona zijn getroffen en de regering niet kiest voor bezuinigen in deze onzekere tijden maar voor investeren,

constaterende dat het ontwikkelingsbudget (ODA-budget) in 2021 op 0,55% blijft steken,

constaterende dat Nederland in 2024 afstevent naar een historisch laag percentage van het ODA-budget (0,52%),

constaterende dat het de wens van de meerderheid van de Tweede Kamer is om te streven naar een ODA-budget van 0,7% van het BNI,

verzoekt de regering dit jaar nog een investeringsplan te maken om in de komende kabinetsperiode structureel tot een ODA-budget van 0,7% van het BNI te komen en deze middelen in te zetten voor de meest kwetsbare mensen tijdens deze mondiale coronacrisis,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen