Motie Ouwehand over geen steun voor opbouw veehou­derij elders door Neder­landse belas­ting­be­taler


5 december 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging;

Constaterende, dat het handelsbeleid van de regering financieringsinstrumenten bevat die gebruikt kunnen worden voor de opbouw van veehouderij elders, zoals met het Oekraïense kippenbedrijf MHP is gebeurd,

Verzoekt de regering het handelsbeleid inclusief de financieringsmiddelen zo aan te passen dat de opbouw van veehouderij elders niet meer gesteund wordt door (garanties van) de Nederlandse belastingbetaler,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS