Motie Ouwehand over contro­leren hoeveel dieren er daad­wer­kelijk worden gehouden


19 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er weinig controle plaatsvindt op de aantallen dieren gehouden in de veehouderij;

constaterende dat wanneer deze controles wél plaatsvinden de aantallen gehouden dieren regelmatig vele malen hoger zijn dan het aantal dieren waarvoor de betreffende veehouder rechten heeft;

overwegende dat het, onder andere voor een goed werkend mestbeleid, van belang is te weten hoeveel dieren er daadwerkelijk worden gehouden en hierop te handhaven;

verzoekt de regering, bijvoorbeeld door middel van het laten uitvoeren van aselecte steekproeven, te controleren hoeveel dieren er daadwerkelijk gehouden worden in de Nederlandse veehouderij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PvdA, PvdD, DENK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS