Motie Ouwehand: meetbare ambities voor de vergroening van het Gemeen­schap­pelijk Land­bouw­beleid


2 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid tot doel heeft de biodiversiteit te bevorderen,

verzoekt de regering de ambities met betrekking tot de biodiversiteitswinst van de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid om te zetten in meetbare en afrekenbare doelen en de Kamer jaarlijks te rapporteren over de voortgang van het behalen van deze doelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, SP, D66, CU, GL, PvdD, Baay-Timmerman, Klein

Tegen

VVD, CDA, PVV, SGP, GrBvK, VanVliet

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer