Motie Ouwehand: Laat de strijd tegen klimaat­ver­an­dering altijd leidend te laten zijn boven het bevor­deren van econo­mische groei en vrij­handel


27 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het bestrijden van klimaatverandering op gespannen voet staat met het bevorderen van vrijhandel;

verzoekt de regering de strijd tegen klimaatverandering altijd leidend te laten zijn boven het bevorderen van economische groei en vrijhandel,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50PLUS, GL

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, DENK, SP