Motie Ouwehand/Klaver over ten minste een keer per maand een pers­con­fe­rentie over de klimaat­crisis orga­ni­seren


15 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de maatregelen tegen corona volledig gericht zijn op het bestrijden van het virus nadat het virus keihard heeft toegeslagen;

spreekt uit dat beleid erop gericht moet zijn om crises te voorkomen in plaats van ze achteraf te bestrijden;

verzoekt de regering om vanaf 2021 ten minste een keer per maand een persconferentie over de klimaatcrisis te organiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Klaver


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, SP, GKrol