Motie Ouwehand: inzetten op struc­tureel verlagen aantal dieren in stallen


5 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat dieren in de veehouderij al bij 24°C last kunnen krijgen van de warmte, en dat zij al ernstige hittestress krijgen tussen de 26°C en 29°C,

constaterende, een van de hittestressmaatregelen die veehouders nemen bestaat uit het verlagen van de stalbezetting, wat betekent: het vervroegd afvoeren van dieren naar de slacht,

constaterende, dat dit nogal een perverse maatregel is, met voor de dieren enkel akelige opties: de hitte of de dood,

verzoekt de regering dit soort dieronvriendelijke scenario’s te voorkomen en in te zetten op het structureel verlagen van het aantal dieren in stallen (stalbezetting), in ieder geval in de zomerperiode,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, Van Haga