Motie Ouwehand: het bestaande niveau van repa­ra­tie­ser­vices bij fiet­sen­stal­lingen op NS-stations behouden


24 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat NS zegt te streven naar een uniforme uitstraling en een gelijk serviceniveau op haar stations,

constaterende, dat NS in dit streven het serviceniveau op verschillende stations naar beneden lijkt te willen brengen door bijvoorbeeld reparatiepunten te schrappen uit de stallingsvoorzieningen,

overwegende, dat de reparatievoorzieningen in de huidige fietsenstallingen groot gemak bieden aan NS-reizigers die met de fiets naar het station komen, en dat de klanten van deze stallingen bezwaar maken tegen de dreigende opheffing van de voor hen belangrijke reparatieservice,

van mening, dat NS in haar streven om het serviceniveau op haar stations gelijk te trekken geen afbreuk zou moeten doen aan bestaande services die tot grote tevredenheid stemmen onder de reizigers,

verzoekt de regering, zich ervoor in te zetten dat het bestaande niveau van reparatieservices bij fietsenstallingen op NS-stations behouden zal blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Tongeren
De Rouwe
Van Veldhoven


Status

Verworpen

Voor

SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD, 50+

Tegen

VVD, PvdA, PVV, GrBvK, VanVliet